🌷Vier de lente 🌷 Celebrate Spring 🌷

AERT VAN DER GOESSTRAAT
De Aert: Ambachtelijk – Betrouwbaar – Creatief
🌷Vier de lente 🌷Vier de lente 🌷 Vier de lente 🌷 Vier de lente 🌷Vier de lente 🌷Vier de lente 🌷Vier de lente 🌷
Samen met de 26 ambachtelijke ondernemers van de Aert van der Goesstraat
Zaterdag 23 maart tussen 11:00 en 15:00 uur:
De tulpen pluktuin vindt u tegenover het terras van Bagels & Beans.
Iedere cliënt/gast mag 5 tulpen met bol plukken als zij of hij 1 kassabon kan laten zien welke is uitgegeven tussen woensdag 20 maart (begin van de lente) en zaterdag 23 maart met een minimaal bestedingsbedrag van € 20,-.
De 2 tulpen plukdames begeleiden onze cliënt/gast zodat iedereen de aandacht krijgt die zij of hij verdient en zo kenmerkend is voor de Aert van der Goesstraat. Deze tulpen met bol zijn speciaal voor u gekweekt, op = op!
Met lente groet namens alle ambachtelijke ondernemers van De Aert.
AERT VAN DER GOESSTRAAT
De Aert: Traditional – Reliable – Creative
🌷Celebrate spring 🌷Celebrate spring 🌷Celebrate spring 🌷Celebrate spring 🌷Celebrate spring 🌷Celebrate spring
Together with the 26 artisan entrepreneurs of the Aert van der Goesstraat
Saturday, March 23 between 11:00 AM and 3:00 PM:
The tulip picking garden is located opposite the terrace of Bagels & Beans.
Each client/guest may pick 5 tulips with bulbs if she or he can show 1 receipt that was issued between Wednesday, March 20 (beginning of spring) and Saturday, March 23, with a minimum spending amount of € 20.
The 2 tulip picking ladies guide our client/guest so that everyone gets the attention she or he deserves and is so characteristic of the Aert van der Goesstraat. These tulips with bulbs have been grown especially for you, gone = gone!
Greetings from spring on behalf of all artisan entrepreneurs of De Aert.

ARRENSLEDE RIT door de Aert van der Goesstraat!

🎁Wees loyaal en koop lokaal 🎁

ARRENSLEDE RIT door de Aert van der Goesstraat!

Zaterdag 23 december rijdt “RETTA” met Mrs Santa Claus met een Arrenslede in vol ornaat met lederen “narren belletjes riem” door de Aert van der Goesstraat en over het Frederik Hendrik plein van 11:00 uur tot 15:00 uur.
Er zijn een beperkt aantal plaatsbewijzen (70 stuks) voor de klanten van de ondernemers uit “De Aert” beschikbaar. Vraag u plaatsen voor de Arrenslede rit bij de ondernemers van de Aert Van Der Goesstraat en hier geldt, wie het eerst komt wie het eerst rijdt !!!
Het paard RETTA, mag alleen pepermuntjes of suikerklontjes hebben op zaterdag grotere dingen zoals wortelen worden meegenomen en krijgt RETTA ’s-avond als ze weer op stal staat.
SLEDGE RIDE through the Aert van der Goesstraat!
On Saturday, December 23, “RETTA” with Mrs. Santa Claus will drive a sleigh in full regalia with a leather “fool’s bell belt” through the Aert van der Goesstraat and across the Frederik Hendrik square from 11:00 AM to 3:00 PM.
There are a limited number of tickets (70) available for the customers of the entrepreneurs from “De Aert”. Request places for the Arrenslede ride from the entrepreneurs of the Aert Van Der Goesstraat and here the rule is, first come, first ride!!! The horse RETTA is only allowed to have mints or sugar cubes on Saturdays, larger things such as carrots are taken along and RETTA is given in the evening when she is back in the stable.
PROMENADE EN LUGE à travers l’Aert van der Goesstraat!
Le samedi 23 décembre, « RETTA » avec Mrs. Santa Claus conduira un traîneau en tenue officielle avec une « ceinture de cloches de fou » en cuir dans l’Aert van der Goesstraat et sur la place Frederik Hendrik de 11h00 à 15h00.
Un nombre limité de billets (70) est disponible pour les clients des entrepreneurs de « De Aert ». Demandez des places pour la balade Arrenslede aux entrepreneurs de l’Aert Van Der Goesstraat et ici la règle est : premier arrivé, premier tour !!! Le cheval RETTA n’a le droit de manger de la menthe ou des morceaux de sucre que le samedi, des objets plus gros comme des carottes sont emportés et RETTA est donné le soir lorsqu’elle est de retour à l’écurie.
SCHLITTENFAHRT durch die Aert van der Goesstraat!
Am Samstag, den 23. Dezember, fährt „RETTA“ mit Mrs. Santa Claus von 11:00 bis 15:00 Uhr mit einem Schlitten in vollem Ornat und mit einem ledernen „Narrenglockengürtel“ durch die Aert van der Goesstraat und über den Frederik-Hendrik-Platz.
Für die Kunden der Unternehmer von „De Aert“ steht eine begrenzte Anzahl an Tickets (70) zur Verfügung. Fordern Sie bei den Unternehmern der Aert Van Der Goesstraat Plätze für die Arrenslede-Fahrt an und hier gilt: Wer zuerst kommt, Fahrt zuerst!!! Das Pferd RETTA darf nur samstags Pfefferminzbonbons oder Würfelzucker bekommen, größere Dinge wie Karotten werden mitgenommen und RETTA wird abends gegeben, wenn es wieder im Stall ist.
Namens alle ondernemers van de Aert van der Goesstraat

 

Feestverlichting met 25.000 lampjes

Zeer gewaardeerde cliënten, gasten en vrienden van de Aert van der Goesstraat,
🌲🌲🌲 🎄🎄🎄 🌲🌲🌲 🎄🎄🎄 🌲🌲🌲 🎄🎄🎄
De mannen van @Avontuur-Blachere hebben vandaag onze feestverlichting opgehangen op “De Aert” en zie, hier enkele foto’s van dit best wel riskante maar dankbare karwei ….
De sfeervolle guirlandes hangen er weer in al hun glorie!
Op de ambachtelijke winkelstraat van het Statenkwartier!
Wist u dat er meer dan 25.000 lichtjes in verwerkt zijn?
Onze verlichting is één uit de collectie van Blachere Illumination France.
Namens alle ondernemers van de Aert van der Goesstraat nodigen wij u graag uit om te komen genieten van onze schitterende Internationale Feestverlichting op de Aert van der Goesstraat, tijdens het winkelen voor Sint & Santa …
Wij hopen dat onze vijf en twintig duizend “schitterende” lichtjes zullen bijdragen om uw bezoek aan de Aert van der Goesstraat voor groot & klein tot een onvergetelijk ervaring en te maken.,
Geniet volop tijdens uw bezoek van onze ambachtelijke restaurants en onze ambachtelijke winkels de aankomende feestmaanden.
Namens alle winkeliers van De Aert: “U bent van harte welkom!”
🌲🌲🌲 🎄🎄🎄 🌲🌲🌲 🎄🎄🎄 🌲🌲🌲 🎄🎄🎄
Highly valued clients, guests and friends of the Aert van der Goesstraat,
The men from @Avontuur-Blachere hung our party lights at “De Aert” today and behold, here are some photos of this quite risky but rewarding job….
The attractive garlands are hanging again in all their glory!
On the artisanal shopping street of the Statenkwartier!
Did you know that it contains more than 25,000 lights?
Our lighting decoration is one from the Blachere Illumination France.
On behalf of all entrepreneurs of the Aert van der Goesstraat, we would like to invite you to come and enjoy our beautiful International Christmas Lighting on the Aert van der Goesstraat, while shopping for Sint & Santa…
We hope that our twenty-five thousand “magnificent” lights will contribute to making your visit to the Aert van der Goesstraat an unforgettable experience for young and old.
Enjoy the upcoming festive months during your visit to our artisanal restaurants and our artisanal shops.
“On behalf of all De Aert entrepreneurs: “You are very welcome!”
🌲🌲🌲 🎄🎄🎄 🌲🌲🌲 🎄🎄🎄 🌲🌲🌲 🎄🎄🎄
Clients, invités et amis très appréciés de l’Aert van der Goesstraat,
Les hommes d’@Avontuur-Blachere ont accroché nos lumières de fête à « De Aert » aujourd’hui et voici quelques photos de ce travail assez risqué mais enrichissant….
Les jolies guirlandes sont à nouveau accrochées dans toute leur splendeur ! Dans la rue artisinal traditionnelle du Statenkwartier !
Saviez-vous qu’il contient plus de 25 000 lumières ?
Notre luminaire fait partie de la collection Blachere Illumination France.
Au nom de tous les entrepreneurs de l’Aert van der Goesstraat, nous aimerions vous inviter à venir profiter de notre magnifique éclairage de fête international sur l’Aert van der Goesstraat, tout en faisant du shopping pour Sint & Santa…
Nous espérons que nos vingt-cinq mille « magnifiques » lumières contribueront à faire de votre visite dans l’Aert van der Goesstraat une expérience inoubliable pour petits et grands.
Profitez des mois de fêtes à venir lors de votre visite dans nos restaurants artisanaux et nos boutiques artisanales.
Au nom de tous les détaillants De Aert : vous est le bienvenu

🧸 🎁 Intocht Sinterklaas 2023 🧸 🎁

Sinterklaas Intocht in 2023: Zaterdag 18 november 2023 Sinterklaas komt gelukkig weer naar Nederland! 

En … Op zaterdag 18 november 2023 zal Sinterklaas met zijn gevolg ook door onze mooie straat, De Aert, komen!

 

Sinterklaas Arrival in 2023: Saturday, November 18, 2023 Sinterklaas is coming back to the Netherlands!

And… On Saturday, November 18, 2023, Sinterklaas and his entourage will also come through our beautiful street, De Aert!

 

 

🧸 🎁 Wat gaat dat een enorm kinderfeest worden! 🧸 🎁

🧸 🎁 What a huge children’s party that will be! 🧸 🎁

 

Wij, de winkeliers en de bewoners van de Aert van der Goesstraat  hopen dat we er weer een grandioos kinderfeest van mogen maken met Sinterklaas, zijn hofhouding, zijn Pieten, alle praalwagens en alle medewerkers van deze intocht op zaterdag 18 november 2023 

🧸 🎁

We, the shopkeepers and the residents of the Aert van der Goesstraat  hope that we can once again make it a grandiose children’s party with Sinterklaas, his court, his Pieten, all floats and all employees of this entry on Saturday, November 18, 2023

🧸 🎁

#aertvandergoesstraat #statenkwartier #intoch #Sinterklaas #SintNicolaas #Pieten #kinderfeest #weesloyaalenkooplokaal #ambachtelijkekwaliteitsstraat 

 

 

🕸 🕷 Halloweeeeeeeen 🕸 🕷

Dinsdag 31 oktober van 17:00 tot 19:00 uur
Het wordt weer gezellig griezelen in onze mooie wijk!
Tuesday, October 31 from 5:00 PM to 7:00 PM
It’s going to be cozy shudder again in our beautiful neighborhood!
🕸  🕷 🕸 🕷🕸 🕷🕸 🕷🕸 🕷🕸 🕷🕸 🕷
🕸 🕷🕸 🕷🕸 🕷🕸 🕷🕸 🕷🕸 🕷🕸 🕷
Namens alle ondernemers van uw ambachtelijke kwaliteitsstraat: De Aert van der Goesstraat
On behalf of all entrepreneurs of your traditional quality street: The Aert van der Goesstraat

Wijkfestival Statenkwartier

Zondag 18 juni (14-22u) vindt het eerste wijkfestival plaats op het Frederik Hendrikplein!
Het thema van het festival is ‘circus’ en er is genoeg te doen voor jong en oud! Het wijkfestival is voor en door bewoners van het Statenkwartier.
Muziek
Geniet van je drankje en hapje onder het genot van muziek! Vanaf 17:30u tot 22:00u spelen er bands afgewisseld door digitale muziek.
Hapjes en drankjes verzorgd / gesponsord door onder andere onze mede ambachtelijke collega’s https://www.ciaoamico.nl en https://www.dejavaan.com
Er zijn banken en tafels, maar een eigen picknickmand & -kleedje meenemen mag natuurlijk ook. Bring your own!
Kinderactiviteiten
Het wordt een heus circusfestijn voor de kinderen! Van 14:00u tot 17:00u kunnen jullie aan allerlei activiteiten deelnemen in het thema circus! Haal je DOE KAART op bij de Informatiekraam en maak zo een gratis rondje langs alle kinderactiviteiten! Appeltje (van de Jumbo) schillen, circusbutton maken, stok met linten versieren, trouwen onder de trouwboog, circuspiegeltje maken, en portret schilderen.
Ook kun je een ritje maken op de ‘kameel’, zwieren in de zweefmolen, of je kunsten vertonen op de Acrobaan!
Wedstrijd best/mooist verkleed als circusartiest (voor kinderen)
Kom verkleed als je favoriete circusartiest en maak kans op een prijs! De deskundige jury zal rond 15.30 de winnaars bekendmaken en de prijzen uitreiken.
Schminken
Absoluut sfeerverhogend en een kunstzinnig gezicht zijn de vele geschminkte kinderhoofdjes die tijdens het festival rondlopen. Alles met het thema circus, niets is te gek voor onze vrijwilligers. Schminken is ook gratis.
Het gaat een super gezellige dag worden: komt allen!
We zien elkaar zondag!
Namens alle ondernemers van uw ambachtelijke kwaliteitsstraat: De Aert van der Goesstraat

Op donderdag 11 november 2021 — het feest van Sint Maarten — wordt er een lampionnenoptocht door het Statenkwartier gehouden. De kinderen gaan langs de deuren met een lampion, zingen een liedje bij de deur en hopen op wat lekkers.
De optocht start om 18.30 op het Prins Mauritsplein en eindigt om 19.30 op het Frederik Hendrikplein (zie routekaart). Wij verwachten een grote opkomst, want de meeste scholen in onze wijk doen mee.

Sinterklaas Intocht in 2021: Zaterdag 13 november 202 Sinterklaas komt gelukkig weer naar Nederland!

 

Op zaterdag 13 november 2021 zal Sinterklaas met zijn gevolg voor de 73ste keer in de 2de binnenhaven van Scheveningen arriveren waar hij hartelijk welkom wordt geheten door de burgemeester,  Jan van Zanen en alle kinderen die verzameld zijn op de kade’s.

We kijken uit naar het moment dat Sinterklaas met de Pakjesboot vanuit Spanje aankomt met een boot vol met pakjes en cadeautjes om alle kinderen te voorzien van presentjes, mandarijnen en overheerlijk snoepgoed!

Ook dit jaar begint de intocht van Sinterklaas op Scheveningen. Met heel veel Pieten, zijn hofhouding, lansiers, veel muziek, bergen strooigoed en mandarijnen arriveert Sinterklaas met zijn stoomboot in de Scheveningse Haven. Daarna vertrekken Sint en zijn optocht van Pieten en praalwagens dwars door de straten van Den Haag om te eindigen in het centrum.

De Sint en zijn gevolg worden omstreeks 13:30 op de Aert van de Goesstraat verwacht.

Wist je dat… ruim 35.000 ouders en kinderen zich langs de kade verzamelen om Sinterklaas met de ‘Pakjesboot 070’ aan te zien komen? In het gebied rond de haven lopen Pieten rond die strooigoed uitdelen aan de wachtende kinderen. In de haven is een groot podium waarop artiesten het publiek in de stemming brengen en oude en nieuwe Sinterklaasliedjes zingen met de kinderen.

Wist je dat… praalwagens, Sint en hofhouding te paard, sponsorwagens, muziekkorpsen, historische brandweerwagens, dansgroepen, bussen, oldtimers en nog veel meer spektakel een meer dan 1 km lange optocht vormen?

In deze 3 uur durende rijtoer worden tal van winkelstraten aangedaan alvorens te eindigen op het Plein in het centrum van Den Haag.

Wij, de winkeliers en de bewoners van de Aert van der Goesstraat en “De Fred” hopen dat we er weer een grandioos Kinderfeest van mogen maken met Sinterklaas, zijn hofhouding, zijn Pieten, alle praalwagens en alle medewerkers van deze intocht op zaterdag 13 november 2021

Tasting & Sample Walk

Tasting & Sample Walk Aert van der Goesstraat op zaterdag 30 oktober 2021 vanaf 11:00 uur.
 
Bent u klaar voor een waanzinnige smakelijke zaterdag op De Aert?
 
Ontdek op één zaterdag de leukste winkels, restaurants en ambachtelijke winkeliers :-)
 
Wandel van 11:00 tot 17:00 uur door De Aert en proef/kijk/leer/bewonder onze winkels, restaurants en ambachtelijke winkeliers :-)
 
U kunt er een hapje proeven, ideeën op doen, kennis maken met de nieuwste collecties en trends.
 
U bent van harte welkom!
 
Namens alle winkeliers uit De Aert

Reconstruction shopping area Statenkwartier

Mei 2019 start herinrichting

Het winkelgebied in het Statenkwartier wordt opnieuw ingericht. De verkeersveiligheid wordt verbeterd, de riolering vervangen en er komt nieuwe bestrating. Ook de kruising Willem de Zwijgerlaan met de Frederik Hendriklaan wordt veiliger.

Herinrichting (winkel)gebied

Het (winkel)gebied krijgt een betere inrichting en een aantrekkelijke uitstraling die past bij dit deel van het Statenkwartier. Het ontwerp voor de inrichting is gemaakt samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden. Om de verkeersveiligheid voor het gehele winkelgebied te verbeteren gaat de verkeerssnelheid omlaag naar 30 kilometer per uur. Dit geldt ook voor de kruising Frederik Hendriklaan-Willem de Zwijgerlaan. Er komen meer en grotere laad- en losplaatsen, waarmee het (dubbel)parkeren op de rijbaan wordt tegengegaan.

Het gebied wordt prettiger voor voetgangers en er komt minder verkeer. Op de stoepen komen brede vrije looproutes (de zogeheten ‘loper’) voor het winkelend publiek. De terrashouders kunnen geen terras plaatsen op de loper. Wel kunnen zij een terras plaatsen op de parkeervakken en de strook tussen de gevel en de loper. Daarnaast worden ondernemers en vastgoedeigenaren gevraagd om de de luifels boven de winkels te verwijderen. Hiervoor kunnen zij een sloopsubsidie krijgen. De klassieke straatlantaarns en de bomen komen op 1 lijn te staan. In dezelfde strook komen voldoende fietsbeugels geplaatst om fietsen te parkeren.

Nieuwe inrichting kruising Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan

Wat gaat er veranderen

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken gebeurt het volgende:

 • Straten worden als 30 km zone ingericht
 • Het wordt makkelijker en veiliger om de kruisingen over te steken.
 • Het gebied wordt herkenbaar als 1 winkelgebied door materiaalgebruik, zoals kleur van de bestrating.
 • Er komen veilige overzichtelijke fietsdoorsteken op de Willem de Zwijgerlaan.
 • Buslijn 21 wordt omgeleid zodat deze niet meer door het drukste deel van het winkelgebied rijdt.
 • Plekken voor straatmeubilair, fietsparkeren en terrassen.
 • Er komt een brede doorloop voor voetgangers op de stoep in de winkelstraten.
 • Er komt meer ruimte voor het parkeren van de fiets
 • Er komen overzichtelijke parkeerplekken en hetzelfde aantal aan parkeerplekken komt terug.
 • Rond de bomen komen boomroosters om de wortels te beschermen en de bomen ruimte te geven om te groeien.
 • Er komen klassieke straatlantaarns, de ‘Haagse masten’.
 • In plaats van asfalt komen er klinkers.

Video animatie van de herinrichting

In deze video kunt u een impressie van de nieuwe inrichting van ons winkelgebied Statenkwartier ervaren. De Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan vormen één mooi winkelgebied met een chique uitstraling. In de Aert van der Goesstraat vind u nog veel kleinschalige winkeliers met ambachtelijke producten en diensten. Neem een kijke op onze specialisten pagina.

 

Bus 21 aangepaste route

 

Nieuwe route bus 21

 

Meer informatie op de website van de gemeente Den Haag